Seleccionar Rango

1.5.C Detalle por Rango de Epigrafes:Códoba y Provincia

Desde Epigrafe 1011 EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO
Hasta Epigrafe 1011 EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO
Epigrafes Emp 16 Dif

16-15

Act 16 Dif

16-15

% Var

16-15

Dif

15-14

Dif

14-13

Dif

16-13

Pob/Act
1011 - EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO 51 4 52 4 8.3% 4 1 9 15.223
Totales 52 4 8.3% 4 1 9 15.223